Szlachta Wiki
Advertisement

Bibliographie

Spenden-Button-WIKIa-szlachta.png Helfe bei diesem Forschungsprojekt mit einer steuerlich abzugsfähigen Spende

Neue StudIaS-Reihe

Schriftenreihe für angewandte Sozialgeschichte StudIaS kurz Neue Reihe.

Alte StudIaS-Reihe

Vergriffene Publikationen des Instituts für angewandte Sozialgeschichte (InfaS) in Bonn - Schriftenreihe für sozialwisssenschaftliche, genealogische, heraldische und historische Studien des Instituts für angewandte Sozialgeschichte - StudIaS.

Grundlagenliteratur zum Schnell-Download

Bibliographie nach Sachgebieten

Periodikas online

Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze - Zeitschrift der Gesellschaft der Altertumsfreunde in Prag naskenoval A. F. Malinovský
I 1893 1 2 3 4 obsah
II 1894 1 2 3 4 obsah
III 1895 1 2 3 4 obsah
IV 1896 1 2 3 4 obsah
V 1897 1 2 3 4 obsah
VI 1898 1 2 3 4 obsah
VII 1899 1–4 obsah
VIII 1900 1–4 obsah
IX 1901 1–4 obsah
X 1902 1–4 obsah
XI 1903 1–4 obsah
XII 1904 1–4 obsah
XIII 1905 1–4 obsah
XIV 1906 1 2–3 4 obsah
XV 1907 1–4 obsah
XVI 1908 1–4 obsah
přílohy A. Masák:
V. Král:
V. Král:
Pečeti šlechty české, moravské a slezské (1905–1914) Znaky rodů českých(1894–1902) Znaky měst českých (1894–1899)
XXXIV 1926 1–4 obsah

Erwerbshinweis - Časopis Společnosti přátel starožitností možno koupit u Společnosti přátel starožitností.

Herald – neodvislý měsíčník politický, vědecký a zábavnínaskenoval J. J. K. Nebeský
I 1901 1 2 3
Časopis Rodopisné společnosti československé v Praze - Zeitschrift der tschechoslowakischen Heimatgesellschaft in Pragnaskenoval A. F. Malinovský
I 1929 1–4 obsah A. F. Malinovský: REJSTŘÍK
II 1930 1–2 3–4 obsah
III 1931 1 2–3 4 obsah
IV 1932 1 2 3–4 obsah
V 1933 1 2 3–4 Popis obyvatelstva Prahy 1770 obsah
VI 1934 1–4 obsah
VII–VIII 1935–1936 1–2 3–4 obsah
IX–X 1937–1938 1 2–4 Rodopisný zpravodaj obsah
XI 1939 1 2 3–4 obsah
XII 1940 1 2 3–4 Rodopisná galerie Randa, Felix, Zeyer obsah
XIII 1941 1–2 3 4 Rodopisná galerie Klíč, Sternberg, Staré selské rody obsah
XIV 1942 1–2 3 4 Rodopisná galerie Svobodníci v Holýšově obsah
XV 1943 1 2–3 4 obsah
XVI 1944 1–2 3-4 obsah
XVII–XVIII 1945–1946 1–4 obsah
Sborník Jednoty starých českých rodů - Jahrbuch der Vereinigung des altböhmischen Adels naskenoval A. F. Malinovský
I 1930 1 2 3 4 A. F. Malinovský: REJSTŘÍK
II 1931 1 2 3 4
III 1932 1 2 3–4
IV 1933 1 2 3–4
V 1934 1 2 3–4
VI 1935 1 2 3–4
VII 1936 1 2 3–4
VIII 1937 1 2 3 4
IX 1938 1 2 3 4
X 1939 1 2 3 4
XI 1946 1–2 3–4
XII 1947–1948 1–2 3–4
XIII 1949 1–2
Erbovní knížka - Wappenbuchnaskenoval J. J. K. Nebeský
na rok 1935 obsah
na rok 1936
na rok 1937
na rok 1938
na rok 1939
na rok 1940
na rok 1941
Heraldický dopis - Heraldischer Briefnaskenoval A. F. Malinovský
1944 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1945 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Rodokmen - Stammbaumnaskenoval A. F. Malinovský
I 1946 1 2 3 4 obsah A.F. Malinovský: REJSTŘÍK
II 1947 1 2 3 4 obsah
III 1948 1 2 4 obsah
Heraldický časopis - Heraldische Zeischrift naskenoval A. F. Malinovský
I 1948 1 2 3 4 A. F. Malinovský: REJSTŘÍK
II 1949 1
Zpravodaj pro přátele rodopisu a heraldiky - Nachrichtenblatt für Freunde der Heimatkunde und Heraldiknaskenoval J. J. K. Nebeský
I 1969 1–2 3–4 5–6 7–8 9–10 obsah
'Erbovní sešit'- Wappenheftnaskenoval J. J. K. Nebeský
I 1968–1969 1 2 3–4 A. F. Malinovský: REJSTŘÍK
II 1970 5 6–7 8
III 1971 9 10 11 12
'Heraldická ročenka'- Heraldisches Jahrbuchnaskenoval J. J. K. Nebeský
1 / 1974 1974 obsahy 1974–2004 A. F. Malinovský: REJSTŘÍK
2 / 1975 1975
3 / 1976 1976
4 / 1977 1977
5 / 1978 1978
6 / 1979 1979
7 / 1980 1980
8 / 1981 1981 550 let Zlatého rouna
9 / 1982 1982
10 / 1983 1983
11 / 1984 1984
12 / 1985 1985
13 / 1986 1986
14 / 1987 1987
15 / 1988 1988 OSN a Martin Kolář
16 / 1989 1989
17 / 1990 1990
18 / 1991 1991
19 / 1992 1992
20 / 1993 1993
21 / 1994 1994 bibliografie 1974–1993
22 / 1995 www.heraldicka-spol.net
23 / 1996
24 / 1997
25 / 1998
26 / 1999–2000
27 / 2001–2002
28 / 2003–2004
29 / 2005 obsahy 1995–2009
30 / 2006
31 / 2007
32 / 2008
33 / 2009
34 / 2010
35 / 2011

Erwerbshinweis - Dostupné svazky možno koupit u Heraldické společnosti v PrazeSeit 1984 enthalten die Heraldischen Jahrbüchern Zusammenfassungen in Deutsch!

Documenta Heraldicanaskenoval J. J. K. Nebeský
I 1978 Úvodní slovo 1 2 3 4 A. F. Malinovský: REJSTŘÍK
II 1979–1980 Ediční plán 1 2 3 4 5
'Listy / Zpravodaj Genealogické a heraldické společnosti v Praze'- Briefe/Nachrichtenblatt der genealogischen und heraldischen Gesellschaft in Pragzapůjčil P. Kropáček • naskenoval J. J. K. Nebeský
I 1969–1971 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Soupis příjmení obsah

A. F. Malinovský: REJSTŘÍK

II 1972–1973 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 obsah
III 1974–1976 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Řád knihovny obsah
IV 1976–1977 1 2 3 4 5 6 Dotazníková akce obsah
V 1977 1 2 3 4 obsah
VI 1978 1 2 3 obsah
VII 1979 1–2 3–4 obsah
VIII 1980 1 2 3 obsah
IX 1981 1–2 obsah
X 1990 1–2 obsah
XI 1991 1–2 3–4 5–6 obsah
XII 1992 2 obsah
XIII 1993 obsah
XIV 1994 1–2 obsah
XV 1995 1–2 obsah
XVI 1996 1–2 3–4 obsah
XVII 1997 1–2 obsah
XVIII 1998 1–2 obsah
XIX 1999 obsah
XX 2000 1
XXI 2001
XXII 2002
XXIII 2003
XXIV 2004 3–4
XXV 2005 3–4
XXVI 2006 4
XXVII 2007
XXVIII 2008
XXIX 2009
XXX 2010
XXXI 2011
XXXII 2012

Erwerbshinweis - Dostupná čísla možno koupit u České genealogické a heraldické společnosti v Praze

Zpravodaj pobočky ČGHSP v Ústí nad Orlicí 1977–1988obsah ZGHSÚ - Nachrichtenblatt der Zweigstelle ČGHSP v Ústí nad Orlicí 1977–1988 (nicht komplett)

Genealogické a heraldické informace - Genealogische und heraldische Informationenzapůjčil P. Kropáček (I–II), zprostředkoval V. Walter (I–XV) • naskenoval J. J. K. Nebeský
1978 Heraldická a genealogická ročenka A. F. Malinovský: REJSTŘÍK
I 1981 0
II 1982 1 2 3 4 Znaky moravských měst, obsah GHI 1981–1982
III 1983 1 2 3 4
IV 1984 1 2 3 4
V 1985 1 2 3 4
VI 1986 1–2 3–4 Kniha pánů rytířů
VII 1987 1 2–4 Josef Moučka | Brněnští sochaři
VIII 1988 1 2–3 4
IX 1989 1–4
X 1990 1–4
XI 1991 1–4
XII–XIII 1992–1993 1992–1993
XIV–XV 1994–1995 1994–1995
I (XVI) 1996 www.mghs.cz
II (XVII) 1997
III (XVIII) 1998
IV (XIX) 1999
V (XX) 2000
VI (XXI) 2001
VII (XXII) 2002
VIII (XXIII) 2003
IX (XXIV) 2004
X (XXV) 2005
XI (XXVI) 2006
XII (XXVII) 2007
XIII (XXVIII) 2008
XIV (XXIX) 2009
XV (XXX) 2010

Erwerbshinweis - Dostupná čísla možno koupit u Moravské genealogické a heraldické společnosti

Zpravodaj ostravské pobočky GHSP / Zpravodaj Klubu genealogů a heraldiků Ostravanaskenoval J. J. K. Nebeský
1978 1 2 bibliografie
1979 3 4 5 6
1980–1981 7 8 9
1982 10 11 12
1983 13 14 15 16
1984 17 18 19 20
1985 21 22 23 24
1986 25 26 27 28 Renobilitace
1987 29 30–31 32
1988 33 34 35 36
1989 37–38 39–40
Orlice – časopis pro genealogii, heraldiku a další pomocné vědy historickénaskenoval J. J. K. Nebeský
1990 1 2 bibliografie
1991 1 2
1992 1 2
1993 1–2
Sborník příspěvků ze Setkání genealogů a heraldiků v Ostravěnaskenoval J. J. K. Nebeský
I 1980 A.F. Malinovský: REJSTŘÍK
II 1983
III 1986
IV 1989
Advertisement